Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!

Khách sạn 31B

Số 10 đường Tân Trào, Ninh Kiều, Cần Thơ Khu Vực 1, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
hotel31@gmail.com
02922210926

Service

Description

Khách sạn 31B

 Số 10 đường Tân Trào, Ninh Kiều, Cần Thơ

 hotel31@gmail.com 

Near by

Map