KS Thiên Hải Sơn

Số 10 đường Tân Trào, Ninh Kiều, Cần Thơ Khu Vực 1, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Giới thiệu

Khách sạn 31B

 Số 10 đường Tân Trào, Ninh Kiều, Cần Thơ

 hotel31@gmail.com 

Thông tin liên hệ

Số điện thoại: 02922210926
Địa chỉ: Số 10 đường Tân Trào, Ninh Kiều, Cần Thơ Khu Vực 1, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: hotel31@gmail.com
Web:

Dịch vụ

Bản đồ

Những điểm lân cận


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!