21/01/2021
0
128

15/01/2021
0
152

15/01/2021
0
214
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, vừa có ý kiến đồng ý tạm hoãn tổ chức Hội Sách TP Cần Thơ lần thứ IV - năm 2021 theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố. Quyết định tạm hoãn nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng c

04/01/2021
0
177

18/12/2020
0
216

08/09/2020
0
576