News Can Tho

Hot Events

 • Month 04
  Day 21

  Công trình Đền thờ Vua Hùng, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

  From date 21/04/2021 - To date 21/04/2021

 • Month 04
  Day 30

  Làng du lịch Mỹ Khánh

  From date 30/04/2021 - To date 03/05/2021

 • Month 05
  Day 27

  Nhà thi đấu đa năng Cần Thơ

  From date 27/05/2021 - To date 31/05/2021

 • Month 07
  Day 09

  Chợ nổi Cái Răng, quận Cái Răng

  From date 09/07/2021 - To date 09/07/2021

 • Month 12
  Day 05

  Cần Thơ

  From date 05/12/2021 - To date 05/12/2021

Reviews

Videos

Discovery

Sample Plan

Popular places

Desc Tour

Can Tho Tourism

Discover now