CGV Vincom Hung Vuong

Quick information

Open Time: 07:00

Close Time: 22:00

Phone:1900 6017

Address:02 Hùng Vương Thoi Binh Ward, Ninh Kieu County, Can Tho City

Introduce

 

CGV Vincom Hung Vuong: Please come and experience

Map

Review and Evaluation

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!