Cuisine

Cổng TTĐT Du Lịch

Trung Nguyen Legend Café

Introduce

Trung Nguyen Legend Café :  Please come and feel

Information

  • Address
  • 259, 30/4 Street, Xuan Khanh Ward, Ninh Kieu County, Can Tho City
  • Menu
  • Open time
  • 07:00 - 22:00

Map

Near by

Review and Evaluation

8.8 Rất tốt
From total review

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!