To Chau Quang Trung Hotel

Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Image Thumb

Introdution

.

Contact Info

Phone:
Address: Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Web:

Hotel services

Map

Near by


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!