Một thoáng "Đà Lạt thu nhỏ" bên rạch Ông Đề

20/10/2021 116 0
Một góc “Đà Lạt thu nhỏ” đang được hình thành tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề. Công trình mới này không lấn át nét duyên thầm của làng quê Nam Bộ, ngược lại nó làm tôn lên sự đa dạng bức tranh tổng thể của Làng du lịch sinh thái Ông Đề.

Sample Plan