Một số đối tượng được giảm tiền điện vì Covid-19

03/06/2021 103 0
Ở đợt này, Chính phủ hỗ trợ giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch, khu cách ly, khám chữa Covid-19 còn các hộ gia đình, sản xuất không nằm trong diện ưu tiên.

Sample Plan