Hong Phuc Hotel

Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Image Thumb

Introdution

.

Contact Info

Phone:
Address: Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: hongphuchotelcantho@gmail.com
Web:

Hotel services

Map


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!