Cuisine

Cổng TTĐT Du Lịch

Nam Sanh Restaurant

Introduce

Nam Sanh Restaurant

Information

  • Address
  • Vo Van Kiet Street, An Hoa Ward, Ninh Kieu County, Can Tho City
  • Menu
  • Open time
  • 09:00 - 23:00

Map

Near by

Review and Evaluation

8.8 Rất tốt
From total review

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!