Tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế đợt 3 năm 2020

08/09/2020
0
1935
Thực hiện kế hoạch số 2461/KH-SVHTTDL. ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, về việc tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế đợt 3 năm 2020.

Không tổ chức "Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền- Cần Thơ" lần thứ IX năm 2020 - Hưởng ứng ngày Du lịch thế giới 27/9

04/09/2019
0
2215
Qua xem xét Công văn số 1123/UBND-VX ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc xin ý kiến không tổ chức "Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ" lần thứ IX năm 2020 - Hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27/9.

Lịch trình gợi ý