Đăng ký tiêm vaccine Vero Cell cho người lao động trong lĩnh vực du lịch

11/10/2021 78 0
Nhằm đưa du lịch Cần Thơ sớm phục hồi và đảm bảo cac tiêu chí an toàn du lịch theo qui định, Sở VHTTDL đề nghị các doanh nghiệp du lịch rà soát và đăng ký tiêm vaccine Vero Cell cho người lao động trong lĩnh vực du lịch

Lịch trình gợi ý