Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!

LỄ HỘI HOA BAN NĂM 2023 VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ VII

18/01/2023
0
39
Công văn số 22/UBND-KGVX ngày 04 tháng 01 năm 2023 Về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỰ KIỆN "NGÀY HỘI DU LỊCH - ĐÊM HOA ĐĂNG NINH KIỀU, CẦN THƠ" LẦN THỨ V NĂM 2023

30/12/2022
0
155
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỰ KIỆN "NGÀY HỘI DU LỊCH - ĐÊM HOA ĐĂNG NINH KIỀU, CẦN THƠ" LẦN THỨ V NĂM 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCH “CẦN THƠ - ĐÔ THỊ MIỀN SÔNG NƯỚC” NĂM 2022 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

10/10/2022
0
376
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCH “CẦN THƠ - ĐÔ THỊ MIỀN SÔNG NƯỚC” NĂM 2022 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Công văn số 3503/BVHTTDL-PC ngày 15 tháng 9 năm 2022 V/v đôn đốc tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

21/09/2022
0
392
Công văn số 3503/BVHTTDL-PC ngày 15 tháng 9 năm 2022 V/v đôn đốc tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” Thể lệ cuộc thi

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt"

16/09/2022
0
441
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt" Thể lệ Cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt" Công văn số 3240/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 15 tháng 9 năm 2022 V/v tích cực tham gia cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt”

Kế hoạch số 3063/KH-SVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2022 V/v Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022

31/08/2022
0
477
Kế hoạch số 3063/KH-SVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2022 V/v Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Lịch trình gợi ý