Lễ hội Kỳ yên thượng điền Đình Bình Thủy năm 2022

07/05/2022
0
75
46/11A Lê Hồng Phong, Bình Thuỷ, Bình Thủy, Cần Thơ
Lễ hội Kỳ yên thượng điền Đình Bình Thủy năm 2022