Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Avatar

  Nhà cổ Bình Thủy

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Avatar

  Vườn du lịch Ba Cống

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Avatar

  Du lịch Cồn Sơn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Avatar

  Thiền viện trúc lâm Phương Nam

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Avatar

  Làng Du Lịch Mỹ Khánh

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Avatar

  Bến Ninh Kiều

  Mở cửa: 04:00
  Đóng cửa: 23:00