Tour 2 ngày: Nghỉ cộng đồng

Food street
Central
Unique
Beautiful views
Family
Convenient
Quiet
Night life
Taking a photo
Sang tao

Note:

- Drag drop and sort the places in plan as you want!

- Duration to next point is calculated by total of travel time and visit time

Day 1

 • Avatar
  Binh Thuy ancient house
  Address: , Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 08:00 - Close Time: 16:00


 • Avatar
  Ba Cong tourism garden
  Address: , Bình Phó B, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 08:00 - Close Time: 16:00


 • Avatar
  Commnunity Tourism in Son Islet
  Address: , Khu Vực I, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 07:00 - Close Time: 18:00


 • Avatar
  Highlands Coffee Sense City
  Address: , Đường Đại Lộ Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59


Day 2

 • Avatar
  Truc Lam Phuong Nam Buddhist Meditation Monastery
  Address: , Đường Mỹ Nhơn , Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 06:00 - Close Time: 18:00


 • Avatar
  My Khanh Tourist Village
  Address: , Đường Lộ Vòng Cung, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 07:30 - Close Time: 17:00


 • Avatar
  Ninh Kieu Quay
  Address: , , Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 04:00 - Close Time: 23:00Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!