Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!

Địa Điểm Chiến Thắng Của Đội Cảm Tử-Quốc Gia Tự Vệ Tỉnh Cần Thơ Năm 1945 (Trận Lê Bình)

Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
trungtamptdl@cantho.gov.vn
0888.177.666
Slider
Slider

Dịch vụ

Mô tả

ĐỊA ĐIỂM CHIẾN THẮNG CỦA ĐỘI CẢM TỬ-QUỐC GIA TỰ VỆ CUỘC TỈNH CẦN THƠ NĂM 1945 (TRẬN LÊ BÌNH)

Bản đồ