Winning Situation Of The North-National Situation To Protect The Can Tho Province In 1945 (Le Binh)

Thông tin nhanh

Price: Free
Phone: 0888.177.666
Time to visit a place: 120 minutes
Open Time: 7:00 AM
Close Time: 6:00 PM
Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Address: Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Introduce

 

WINNING SITUATION OF THE NORTH-NATIONAL SITUATION TO PROTECT THE CAN THO PROVINCE IN 1945 (LE BINH)

Map

Near by


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!