Thành phố Cần Thơ triển khai tiêu chí du lịch an toàn trong phòng, chống COVID-19 đối với doanh nghiệp du lịch.

16/06/2020 1847 0

Thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi hoạt động du lịch sau dịch Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã ban hành Hướng dẫn số 1450/HD-SVHTTDL ngày 04/6/2020, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí du lịch an toàn trong việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp du lịch tại thành phố Cần Thơ, gồm 3 bộ tiêu chí tại 3 lĩnh vực: cơ sở lưu trú; dịch vụ lữ hành; khu, điểm du lịch.

Du khách tham quan cơ sở làm hủ tíu Sáu Hoài


Cụ thể, đối với cơ sở lưu trú sẽ được chấm điểm dựa trên 10 tiêu chí, như: Thực hiện khai báo y tế và khai báo lịch trình theo mẫu tờ khai y tế do ngành y tế quy định; Thực hiện công tác truyền thông và khuyến cáo; Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho nhân viên, người lao động làm việc tại cơ sở; Thực hiện niêm yết bảng thông tin hướng dẫn đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19; Cơ sở có bố trí thuận tiện chỗ rửa tay và cung cấp xà phòng, dung dịch khử khuẩn; thường xuyên khử khuẩn tại các khu vực theo quy định của ngành y tế; Đảm bảo 100% người lao động, nhân viên và khách lưu trú phải đeo khẩu trang; có biện pháp nhắc nhở khi khách không đeo khẩu trang; Người lao động, nhân viên và khách lưu trú được kiểm tra thân nhiệt trước khi làm việc hay sử dụng dịch vụ; giữ khoảng cách tiếp xúc giữa nhân viên chế biến, phục vụ và người sử dụng thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; những người có ít nhất một trong các triệu chúng ho, sốt, khó thở không được bố trí làm việc tại cơ sở; Đảm bảo khoảng cách an toàn trong khi tiếp xúc từ 1m trở lên; Đăng ký đường dây nóng, bố trí cán bộ là đầu mối thông tin hỗ trợ khách về cơ quan chức năng; Bố trí khu vực khách ngồi ăn, uống phù hợp, đảm bảo khoảng cách theo quy định; thực hiện lưu mẫu thức ăn đối với tất cả món ăn của bữa ăn từ 30 suất ăn trở lên; Cơ sở có bố trí dự phòng địa điểm cách ly cho người nghi nhiễm Covid-19…
Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có 10 tiêu chí, như: Thực hiện khai báo y tế và khách khai báo lịch trình theo quy định; thực hiện tuyền truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân viên, người lao động; cung cấp dung dịch khử khuẩn và bố trí thuận tiện tại các khu vực theo quy định của ngành y tế; thực hiện khử khuẩn, vệ sinh tại nơi làm việc theo đúng quy định của ngành y tế; thực hiện đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt cho người lao động, nhân viên và khách du lịch; HDV có nhắc nhở khách du lịch; đăng ký đường dây nóng, bố trí cán bộ là đầu mối thông tin hỗ trợ khách về cơ quan chức năng; khuyến khích du khách tự kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi tham gia chương trình du lịch; thực hiện công tác truyền thông, hướng dẫn nhân viên về các biện pháp phòng, chống và cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19; đảm bảo khoảng cách an toàn trong giao tiếp và làm việc tối thiểu 1m khi tiếp xúc…
Đối với khu du lịch, điểm du lịch, vườn du lịch, du lịch cộng đồng… cũng được áp dụng đánh giá theo 10 tiêu chí, như: Thực hiện khai báo y tế và khách khai báo lịch trình theo quy định ; Thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân viên, người lao động tại khu, điểm, vườn du lịch…; cung cấp dung dịch khử khuẩn và bố trí thuận tiện tại các khu vực theo quy định của ngành y tế; thực hiện khử khuẩn, vệ sinh tại các khu vực đón tiếp, phục vụ khách; Nhân viên, người lao động có đeo khẩu trang; HDV tại điểm có biện pháp nhắc nhở khách du lịch; Người lao động, nhân viên và khách du lịch được kiểm tra thân nhiệt. Đặc biệt, người chế biến thức ăn, phục vụ ăn uống phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn; giữ khoảng cách tiếp xúc giữa nhân viên chế biến, phục vụ và người sử dụng thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; những người có ít nhất một trong các triệu chúng ho, sốt, khó thở không được bố trí làm việc tại cơ sở; Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, điểm, vườn du lịch bằng nhiều hình thức: tờ gấp, pano, apphich…và cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19; Dự phòng bố trí điểm cách ly khi phát hiện trường hợp khách có dấu hiệu như: ho, sốt, khó thở…; hoặc có liên kết với cơ sở y tế nơi gần nhất; Đăng ký đường dây nóng, bố trí cán bộ là đầu mối thông tin hỗ trợ khách về cơ quan chức năng ; Bố trí khu vực khách ngồi ăn, uống cho khách phù hợp, đảm bảo khoảng cách giữa các khách hàng theo quy định; Thực hiện lưu mẫu thức ăn đối với tất cả món ăn của bữa ăn từ 30 suất ăn trở lên.
Dựa trên các tiêu chí đã được hướng dẫn, các doanh nghiệp kiểm tra điều kiện thực tế, tự đánh giá, cam kết và gửi đăng ký về Sở VHTTDL. Trong vòng 07 ngày, kể từ khi nhận đăng ký của doanh nghiệp, Sở VHTTDL tổng hợp danh sách và xây dựng lịch khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp đã đăng ký. Các doanh nghiệp đạt tiêu chí du lịch an toàn sẽ được Sở VHTTDL đưa vào danh sách trong Bản đồ du lịch an toàn và giới thiệu quảng bá qua các phương tiện thông tin đại chúng./.

 

Trung Tín – P. QLDL

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình gợi ý