Cv số: 2981/SVHTTDL-QLTDTT về việc Giới thiệu địa chỉ truy cập hướng dẫn tập luyện các bài tập thể dục thể thao của Sở VHTTDL

08/09/2021 468 0
Nhằm giới thiệu địa chỉ cung cấp thông tin, tài liệu, các bài tập thể dục tại nhà, phòng chống Covid-19; tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề trên các trang tin của Tổng cục Thể dục thể thao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp các trang điện tử, như sau:

1. Chuyên trang hướng dẫn tập luyện Thể dục thể thao: http://huongdantapluyen.tdtt.gov.vn

2. Trang tin điện tử Tổng cục Thể dục thể thao: http://www.tdtt.gov.vn

3. Trang tin Thể thao cho mọi người. www.thethaochomoinguoi.com

4. Trang youtube Tổng cục Thể dục thể thao: https://youtube.com/channel/UCHP6EuX5yNnixa4cd2Zr60w

5. Trang Facebook Tổng cục Thể dục thể thao: https://www.facebook.com/tongcuctheducthethao

6. Trang thể thao Việt Nam Plus: https://thethaovietnamplus.vn/

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin đến các đơn vị được biết./. (Đính kèm Công văn số 1179/TCTDTT-TDTTQC ngày 01/9/2021).

Những bài viết liên quan

Lịch trình gợi ý