KS Kim Khánh

Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
kimkhanhhotel@gmail.com
Slider
Slider

Dịch vụ

Mô tả

.

Những điểm lân cận

Bản đồ