Vườn dâu da kín trái từ gốc tới cành ở Cần Thơ

05/05/2022 210 0
Vườn dâu da hơn 200 cây ở huyện Phong Điền đang vào vụ, trái sai từ gốc tới cành, vàng tươi rói.

Sample Plan