Ưu tiên xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm công nghệ số 'Make in Vietnam'

21/06/2021 171 0
Chuyển dịch mạnh mẽ từ lắp ráp, gia công sang sáng tạo, thiết kế một cách chủ động, để từ đó cho ra đời sản phẩm công nghệ số Việt Nam, Bộ Thông tin và truyền thông đặt mục tiêu cho giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam" 2021.

Sample Plan