Ứng dụng công nghệ trong dịch vụ nhà hàng khách sạn

25/08/2021 144 0
Công nghệ đang dần đi sâu vào cuộc sống và các ngành nghề khác nhau, và ngành Du lịch không đứng ngoài xu hướng trên, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ rô-bốt, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa (raia - robotics, artificial intelligence, and automation) trong cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Công nghệ mang đến rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, yếu tố cảm xúc của khách hàng vẫn đóng vai trò quyết định cho sự thành công vì vậy vẫn có những hạn chế nhất định mà công nghệ chưa thay thế được con người. Bài viết nhìn nhận từ góc độ khách hàng và lao động du lịch về tính hiệu quả của công nghệ cũng như những tác động đến chất lượng dịch vụ và nhân lực trong tương lai.

Sample Plan