Thành phố Cần Thơ kêu gọi người dân “hiến kế” phòng, chống dịch COVID-19

18/09/2021 515 0
“Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tha thiết kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, người dân trong và ngoài thành phố, các tỉnh, thành phố kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, nhất là các vị lãnh đạo tiền bối, các bậc lão thành cách mạng, nhà khoa học, chuyên gia, thầy thuốc, trí thức, doanh nhân, người làm công tác nghiên cứu, báo chí,…với kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia hiến kế, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị đưa ra những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp thiết thực, khả thi, hữu ích cho công tác phòng chống dịch của thành phố hiệu quả hơn, hợp sức cùng chính quyền thành phố Cần Thơ sớm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, vượt qua dịch COVID-19”

Sample Plan