TB TỔ CHỨC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

18/10/2021 205 0
Nhằm hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2021

Sample Plan