Nỗ lực để đội ngũ hướng dẫn viên, lực lượng lao động nòng cốt của ngành Du lịch vượt qua khó khăn trong đại dịch

03/09/2021 78 0
Sau gần 2 tháng thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, cả nước đã có 2.741 hướng dẫn viên du lịch nhận được nhận tiền hỗ trợ với tổng số tiền là 10,169 tỉ đồng.

Sample Plan