Nâng tầm du lịch từ di sản văn hóa - lịch sử

24/05/2022 85 0
Phát huy lợi thế có nhiều di sản văn hóa - lịch sử, làng nghề truyền thống, những năm gần đây, ngành du lịch TP. Cần Thơ đã có bước chuyển mình theo hướng chú trọng đầu tư phát triển du lịch văn hóa. Sự kết nối song hành giữa tài nguyên văn hóa bản địa và di sản văn hóa - lịch sử với du lịch đã tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, đưa ngành này vươn lên thành một mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Sample Plan