Mở cửa du lịch, sao còn chần chừ?

09/12/2021 449 0
Ngành công nghiệp du lịch liên quan tới rất nhiều ngành, hàng loạt chủ đầu tư trong lĩnh vực lưu trú đang đứng trước nguy cơ không thể vực dậy khi du lịch "bất động"

Sample Plan