Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!

Du lịch khởi sắc, công ty lữ hành vẫn vắng khách

18/02/2022 1045 0
Du lịch nội địa đang ấm trở lại, song chủ yếu khách đi nhóm nhỏ, tự túc khiến doanh nghiệp lữ hành ít được hưởng lợi.

Sample Plan