Doanh nghiệp du lịch cần gì để phục hồi sau dịch?

01/10/2021 616 0
Nhiều ý kiến phân tích thực trạng cũng như các giải pháp thúc đẩy du lịch phục hồi sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát đã được các doanh nghiệp du lịch trong nước nêu ra tại hai cuộc tọa đàm trực tuyến mới đây.

Sample Plan