Đề xuất ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp du lịch kinh doanh, trả lương người lao động

10/09/2021 88 0
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành. Trong đó, bộ đề xuất triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp khôi phục kinh doanh và trả lương cho người lao động.

Sample Plan