Chợ nổi Cái Răng “vui trở lại”

22/11/2021 72 0
Chợ nổi Cái Răng từ lâu đã trở thành thương hiệu của du lịch Cần Thơ. Sau thời gian dài phải tạm dừng các hoạt động vì giãn cách xã hội, bà con thương hồ vui vì lại được làm ăn, buôn bán, trên tinh thần đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Chợ nổi “vui trở lại”...

Sample Plan