Cắt giảm tối đa thủ tục để hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

31/07/2021 81 0
Trước tác động của dịch COVID-19 tới ngành Du lịch, nguồn nhân lực du lịch, trong đó có đội ngũ hướng dẫn viên (HDV) tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề trong năm 2021. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc đã trao đổi cùng với phóng viên Tạp chí Du lịch về chính sách hỗ trợ cho HDV du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch mới được ban hành gần đây.

Sample Plan