Cần cuộc 'cách mạng xanh' cho du lịch Việt phục hồi hậu COVID-19?

31/07/2021 80 0
Có thể nói COVID-19 đã dồn toàn bộ nền công nghiệp không khói vào "chân tường." Trước cơn "bão hủy diệt" đó tất cả chợt bừng tỉnh nhận ra không thể chậm trễ hơn để làm một cuộc “cách mạng xanh.”

Sample Plan