Ban hành quy tắc ứng xử trên mạng: Cơ quan nhà nước nên phản hồi ý kiến trên mạng

21/06/2021 185 0
Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, trong đó nhấn mạnh không đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, không quảng cáo trái phép; cơ quan nhà nước nên có phản hồi những ý kiến trên mạng xã hội...

Sample Plan