22/02/2021 149 0
Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, trong kế hoạch phát triển du lịch năm 2021, ngành Du lịch Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện 'nhiệm vụ kép' vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa khai thác, kinh doanh hiệu quả.

  

Related Post

Sample Plan