18/02/2021 158 0
Du lịch Việt Nam năm thứ hai liên tiếp phải ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi với Tiền Phong về chiến lược phát triển du lịch trong bối cảnh mới.

  

Related Post

Sample Plan