29/11/2020 102 0
Trên cơ sở dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt tại Việt Nam, VNA đã đã đồng loạt khôi phục các đường bay thường lệ nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, góp phần kết nối giao thương, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh

  

Related Post

Sample Plan