Phuong Quang Hotel

Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Image Thumb

Introdution

.

Contact Info

Phone:
Address: Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Email: phuongquang0812@gmail.com
Web:

Hotel services

Map

Near by


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!