Vườn Sầu riêng sinh thái 8 Hiếu
Vườn Sầu riêng sinh thái 8 Hiếu
Place Image

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0913.115982

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn

Địa chỉ: Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Vườn Sầu riêng sinh thái 8 Hiếu 

Bản đồ

Giới thiệu

×

Vườn Sầu riêng sinh thái 8 Hiếu 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)