Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 23:00

Đường Mạc Thiên Tích, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

0292 3833 333

trungtamptdl@cantho.gov.vn

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)