Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Avatar

  Chợ nổi Cái Răng

  Mở cửa: 04:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Avatar

  Thăm làng nghề hủ tiếu Phong Điền

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 12:00
 • Avatar

  Thiền viện trúc lâm Phương Nam

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Avatar

  Làng du lịch Ông Đề

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Avatar

  𝐇𝐈𝐄𝐔'𝐒 𝐂𝐎𝐓𝐓𝐀𝐆𝐄

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • Avatar

  Bến Ninh Kiều

  Mở cửa: 04:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Avatar

  Cầu đi bộ Ninh Kiều

  Mở cửa: 04:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Avatar

  Chùa Ông

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Avatar

  Chợ cổ Cần Thơ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00