Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Avatar

  Chợ Đêm Trần Phú

  Mở cửa: 17:00
  Đóng cửa: 22:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Avatar

  Phúc Long Vincom Cần Thơ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Avatar

  CGV Vincom Hùng Vương

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Avatar

  GoGi House Vincom Hùng Vương Cần Thơ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Avatar

  Vũ Trường XK Club

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa