Địa điểm căn cứ huyện ủy Ô môn (1971 - 1975)

Thông tin nhanh

Giá: Miễn phí
Số điện thoại: 0888.177.666
Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút
Mở cửa: 7:00 SA
Đóng cửa: 6:00 CH
Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Địa chỉ: ấp Trường Tây Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

Giới thiệu

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định xếp hạng Di tích Lịch sử cấp thành phố đối với Địa điểm Căn cứ Huyện ủy Ô Môn (1971-1975), còn có tên gọi khác là Căn cứ Lò Mo, hiện thuộc địa bàn ấp Trường Tây, xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Giai đoạn 1969-1971, địch ráo riết bắt lính đôn quân, xây nhiều đồn, chốt, đưa các lực lượng cơ động trên địa bàn huyện Ô Môn. Trước tình hình đó, địa điểm căn cứ của Huyện ủy Ô Môn phải dời liên tục. Tháng 4-1971, tại Mương Khai - Trường Thành, Huyện ủy Ô Môn tổ chức Đại hội Đảng bộ, sau đó bị địch phát hiện, bao vây lực lượng và tiến hành đóng đồn bót dày đặc theo các con kinh. Tình thế này, Huyện ủy Ô Môn không còn nơi an toàn bám trụ để chỉ đạo ngoài căn cứ lõm ở rạch Lò Mo. Từ khi Huyện ủy Ô Môn chọn Căn cứ Lò Mo làm nơi đứng chân (1971-1975), những chủ trương, chỉ đạo quan trọng của Đảng đã được triển khai, thực hiện hiệu quả. Quyết định của UBND TP Cần Thơ nêu rõ: ...

Xem thêm

Bản đồ

Những điểm lân cận


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!