Thông Báo

01/04/2021 331 0
Từ ngày 27/03/2021 - 01/07/2021 Bảo tàng Thành phố Cần Thơ tạm ngưng phục vụ khách tham quan để cải tạo cơ sở vật chất và chỉnh lý nội dung trưng bày

Lịch trình gợi ý