Trang trí ánh sáng đường phố

22/12/2019 30/06/2020

Đường Hòa Bình, Đường 30/04, Đường Quang Trung

31 0

Đường đèn nghệ thuật

Địa điểm dự kiến trang trí các tuyến đường:

- Đường Hòa Bình.

- Đường 30/04.

- Đường Quang Trung

Bản đồ

Lịch trình mẫu