Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” tháng 7/2020, hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam (09/7), tại quận Cái Răng

06/07/2020 31/07/2020

Chợ nổi Cái Răng

150 0

Ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” tháng 7/2020, hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam (09/7), tại quận Cái Răng

Bản đồ

Lịch trình mẫu