Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

02/04/2020 02/04/2020

48 0

Lễ dâng hương: Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố:

- Thời gian: 19 giờ, ngày 04/04/2020 ( nhằm ngày 10/03/2020 âm lịch).

- Địa điểm: Bảo tàng thành phố.

Bản đồ

Lịch trình mẫu